• Inżynierskie Usługi Budowlane

  szacunki szkód, roszczenia ubezpieczeniowe, nadzory budowlane,
  adaptacje projektów, kontrole stanu technicznego, certyfikaty energetyczne,
  konsultacje, ekspertyzy, porady prawne, opiniowanie do celów sądowych

 • Kwalifikacje

  rzeczoznawca budowlany, projektant i kierownik budowy, biegły sądowy,
  inspektor nadzoru inwestorskiego, audytor energetyczny,
  uprawniony do kierowania i nadzorowania prac przy obiektach zabytkowych,

 • Uprawnienia – Certyfikaty – Wyróżnienia

  rzeczoznawca budowlany, inspektor nadzoru, kierownik budowy,ekspertyzy budowlane, opinie sądowe,budownictwo przemysłowe,
  projektant, biegły sądowy, audytor energetyczny, nadzory obiekty zabytkowe, nadzory obiekty przemysłowe,specjalista konstruktor

 • Ekspertyzy i opinie budowlane

 • Realizacje – Inspektor Nadzoru – Kierownik Budowy

  zobacz zdjęcia z wybranych realizacji

Inżynierskie Usługi Budowlane

ekspertyzy budowlane i ocena stanu technicznego budynków, budowli i elementów wszelkich konstrukcji budowlanych

szacunki szkód budowlanych, roszczenia ubezpieczeniowe, gwarancyjne, z tytułu rękojmi na robot budowlane

nadzory budowlane, kierowanie budową – także obiekty zabytkowe

nadzory inwestorskie na zasadach Prawa Budowlanego oraz procedur FDIC

adaptacje projektów gotowych budynków jednorodzinnych, projekty budynków gospodarczych, inne projekty na zamówienie

okresowe kontrole stanu technicznego (przeglądy) budynków i budowli (coroczne i 5-o letnie)

konsultacje i porady budowlane, oraz prawno-budowlane, także w zakresie egzekwowania praw inwestora

certyfikaty (świadectwa) energetyczne budynków

audyty energetyczne budynków

opiniowanie do celów procesowych – biegły sądowy

>> skontaktuj się po więcej informacji

Kwalifikacje

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

w zakresie wykonawstwa wszelkich budynków i budowli

 Decyzja RZE/X/004/05 Krajowej Komisji Klasyfikacyjnej

wpis do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców pod nr. CRRB 31/05/R/C

kkkrzeczoznawca

 

PROJEKTANT I KIEROWNIK BUDOWY
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej

(praktyka budowlana od 1980roku)

uprawnienie nr BN-8386/30/84

ilfposwiadczenie UM WRI

 

uprawniony do kierowania i nadzorowania prac przy obiektach zabytkowych 

uprawnienie nr WN/Ka/4150/2061/04

zabytki

 

BIEGŁY SĄDOWY  
w dziedzinie budownictwa (od 2004 roku)

biegly

AUDYTOR ENERGETYCZNY 
ocena energetyczna budynków, świadectwa i audyty energetyczne

audytor

 

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY /bez ważnej licencji/
inne kwalifikacje zawodowe

 asessor umswiadectwo

 

 

>> skontaktuj się po więcej informacji

Uprawnienia – Certyfikaty – Wyróżnienia

Puchary

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie wykonawstwa wszelkich budynków i budowli.
Wpis do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców nr CRRB 31/05/R/C

INSPEKTOR NADZORU, KIEROWNIK BUDOWY I PROJEKTANT

praktyka zawodowa od roku 1980
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
uprawnienia zawodowe nr BN-8386/30/84.

uprawniony do nadzorowania i kierowania robotami przy obiektach zabytkowych.
Potwierdzenie WOSOZ w Poznaniu Delegatura w Kaliszu WN/Ka/4150/2061/04

BIEGŁY SĄDOWY Sądu Okręgowego w Kaliszu w dziedzinie budownictwa (od roku 2004)

AUDYTOR ENERGETYCZNY                          INŻYNIER KONSULTANT

 

>> skontaktuj się po więcej informacji

Ekspertyzy i opinie budowlane

>> skontaktuj się po więcej informacji

Realizacje – Inspektor Nadzoru – Kierownik Budowy

 KLUCZOWY INSPEKTOR NADZORU
DLA BUDOWY ZAKŁADU UTYLIZACJI I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
„ORLI STAW” -W PRAŻUCHACH k/KALISZA

(kontrakt nadzorowany wg. procedur FIDIC)

MAKIETA INWESTYCJI

ZDJĘCIA Z PRZEBIEGU REALIZACJI INWESTYCJI

NADZOROWANIE BĄDŹ KIEROWANIE ROBOTAMI REMONTOWYMI
PRZY OBIEKTACH ZABYTKOWYCH

NADZOROWANIE BĄDŹ KIEROWANIE BUDOWAMI I REMONTAMI OBIEKTÓW
MIESZKALNYCH I PUBLICZNYCH

 BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Kucharach k/Kalisza II etap – nadzór inwestorski

>> skontaktuj się po więcej informacji

Kontakt

Invest Dominium Krzysztof Kaczmarczyk
+48 602-249-506
krzysztof@kaczmarczyk.net.pl
Marii Koszutskiej 27, 62-800 Kalisz
NIP : 618-153-01-17
Regon : 251631602
Invest Dominium
praktyka budowlana od 1980r

+48 602249506
krzysztof@kaczmarczyk.net.pl